Tag Archives: Project Management

Six Sigma là gì? Những khái niệm cơ bản về Six Signma.

Six Sigma là gì? Six Sigma là một phương pháp quản lý chất lượng và cải tiến quy trình được phát triển nhằm tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu sai sót trong các hoạt động kinh doanh và sản xuất. Mục tiêu chính của Six Sigma là đảm bảo rằng quy trình sản […]

Vuca là gì? Kỹ năng lãnh đạo và chiến lược để doanh nghiệp sản xuất dẫn đầu trong kỷ nguyên VUCA

Những năm gần đây, thuật ngữ VUCA trở nên quen thuộc, đặc biệt là với giới doanh nhân, đòi hỏi doanh nghiệp phải nhanh chóng đón đầu để tồn tại và bứt phá, nhất là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vậy VUCA là gì? VUCA là gì?  Vuca là gì? Khái niệm VUCA với […]

12 NGUYÊN TẮC CỦA AGILE (ATOHA)

Source: https://www.atoha.com/blogs/kien-thuc/12-nguyen-tac-cua-agile Nguyên tắc 1: Ưu tiên cao nhất là làm hài lòng khách hàng thông qua việc bàn giao phần mềm/sản phẩm có giá trị trong thời gian sớm và liên tục. Nguyên tắc này bao gồm ba điểm chính. Đầu tiên là làm hài lòng khách hàng. Nếu chỉ tập trung vào việc […]

Using OKR examples

In an OKR implementation, the objective is qualitative and answers the question of what is to be accomplished. Objectives are supported by key results which benchmarks and monitors how we achieve the objective. Key results (KRs) are specific, measurable, and time-bound. Key results typically include hard numbers. Using a tool like Workfront Goals can help you write OKRs, align […]

OKRs and SMART goals: What’s the difference?

“(When) it comes to writing effective objectives, corporate officers, managers, and supervisors just have to think of the acronym SMART. Ideally speaking, each corporate, department and section objective should be: (SMART).” -George T. Doran, “There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives” In November 1981, George T. Doran’s article, “There’s a S.M.A.R.T. way […]

Planning company goals

SKIP AHEAD TO What are OKRs How to think of goals in Asana How to set goals More tips & resources Many organizations spend time and resources to set objectives that then guide their work only to have them go stale. With Goals in Asana, you have a single source of truth about what your goals are […]

Google’s OKR playbook

No one has more collective experience in implementing OKRs than Google. As the company has scaled (and scaled), it has periodically issued OKR guidelines and templates. The following excerpts are drawn mostly from internal sources and reprinted with Google’s permission. (Note: This is Google’s approach to OKRs. Your approach may—and should—differ.) At Google, we like to […]