Tag Archives: Project Management

Phương pháp ước lượng Pocker (thẻ bài)

Định nghĩa Phương pháp thẻ bài Poker là một kỹ thuật phổ biến trong Agile và Scrum để ước tính công việc hoặc khối lượng công việc trong quá trình phát triển phần mềm hoặc dự án công nghệ. Phương pháp này giúp tạo ra sự thống nhất trong việc ước tính giữa các thành […]

Phương pháp ước lượng dự án PERT

Phương pháp ước lượng PERT (Program Evaluation Review Technique) là một kỹ thuật quản lý dự án được sử dụng để ước lượng thời gian cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ trong một dự án. PERT giúp xác định và phân tích các nhiệm vụ cần thực hiện để hoàn thành dự án, […]

Phương pháp ước lượng dự án – Parametric Estimating / (Ước tính tham số)

Parametric Estimating (Ước tính Tham số): Sau đây là trình bày dạng bảng, hy vọng bạn có thể dễ hiểu hơn Mục Chi tiết Định nghĩa về Parametric Estimating Phương pháp ước lượng dựa trên mối quan hệ toán học giữa các biến số của dự án. Các tham số này được xác định từ […]

Phương pháp ước lượng dự án – Analogous Estimate / (Tương tự)

Mục Chi tiết Định nghĩa về Analogous Estimate Phương pháp ước lượng sử dụng các dự án tương tự trong quá khứ để ước lượng cho dự án hiện tại. Đây là một phương pháp ước lượng cấp cao, dựa trên kinh nghiệm và dữ liệu lịch sử. Đặc điểm của Analogous Estimate – Dựa […]

Six Sigma là gì? Những khái niệm cơ bản về Six Signma.

Six Sigma là gì? Six Sigma là một phương pháp quản lý chất lượng và cải tiến quy trình được phát triển nhằm tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu sai sót trong các hoạt động kinh doanh và sản xuất. Mục tiêu chính của Six Sigma là đảm bảo rằng quy trình sản […]

Vuca là gì? Kỹ năng lãnh đạo và chiến lược để doanh nghiệp sản xuất dẫn đầu trong kỷ nguyên VUCA

Những năm gần đây, thuật ngữ VUCA trở nên quen thuộc, đặc biệt là với giới doanh nhân, đòi hỏi doanh nghiệp phải nhanh chóng đón đầu để tồn tại và bứt phá, nhất là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vậy VUCA là gì? VUCA là gì?  Vuca là gì? Khái niệm VUCA với […]

12 NGUYÊN TẮC CỦA AGILE (ATOHA)

Source: https://www.atoha.com/blogs/kien-thuc/12-nguyen-tac-cua-agile Nguyên tắc 1: Ưu tiên cao nhất là làm hài lòng khách hàng thông qua việc bàn giao phần mềm/sản phẩm có giá trị trong thời gian sớm và liên tục. Nguyên tắc này bao gồm ba điểm chính. Đầu tiên là làm hài lòng khách hàng. Nếu chỉ tập trung vào việc […]

Using OKR examples

In an OKR implementation, the objective is qualitative and answers the question of what is to be accomplished. Objectives are supported by key results which benchmarks and monitors how we achieve the objective. Key results (KRs) are specific, measurable, and time-bound. Key results typically include hard numbers. Using a tool like Workfront Goals can help you write OKRs, align […]

OKRs and SMART goals: What’s the difference?

“(When) it comes to writing effective objectives, corporate officers, managers, and supervisors just have to think of the acronym SMART. Ideally speaking, each corporate, department and section objective should be: (SMART).” -George T. Doran, “There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives” In November 1981, George T. Doran’s article, “There’s a S.M.A.R.T. way […]