Tag Archives: Load testing

Kiểm thử hiệu năng (Performance testing)

Kiểm thử hiệu năng (Performance testing) là một phương pháp kiểm thử phần mềm nhằm đánh giá tốc độ, khả năng phản hồi, độ ổn định và khả năng chịu tải của một ứng dụng hoặc hệ thống dưới các điều kiện khác nhau. Mục tiêu của kiểm thử hiệu năng là xác định và […]