Tag Archives: Bottom-up estimating

Phương pháp ước lượng dự án – Bottom-up estimating

Mục Chi tiết Giới thiệu về Bottom-up Estimating Phương pháp ước lượng chi tiết từng công việc nhỏ nhất của dự án và tổng hợp lại để có ước lượng tổng thể. Các bước thực hiện 1. Xác định các công việc cụ thể Chia dự án thành các công việc nhỏ nhất có thể […]