Thanh toán qua ngân hàng

1 – Thông tin tài khoản ngân hàng Tien Phong bank:

Số tài khoản: 00061552001
Chi nhánh: Tiên Phong Bank – Cộng Hòa
Họ và tên: Nguyễn Thiện Ân

Thanh toán qua MoMo

Mã MoMo: 0378115292 (Nguyễn Thiện Ân)

Hoặc quét mã QR code bên dưới:

 

Thanh toán qua PayPal/Credit/Debit card

Thông tin paypal: https://paypal.me/annguyenthienit

Video hướng dẫn mua sản phẩm trên SmartITSoft