Category Archives: Blog

Hướng dẫn sử dụng Pivot Table trong Google Sheets / Spreadsheet

Pivot Table – Công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ trong Google Sheets Pivot Table là một trong những công cụ phân tích dữ liệu quan trọng và mạnh mẽ nhất trong Google Sheets. Nó cho phép bạn tổng hợp, phân tích và trực quan hóa dữ liệu một cách nhanh chóng. Với Pivot […]

Hướng dẫn vẽ Burndown Chart trong Excel | SmartITSoft

⏲️Chi tiết các phần trong video00:00:00 – 01 – Giới thiệu về Burndown Chart trong excel00:03:27 – 02 – Kiến trúc dữ liệu cho Burndown Chart00:06:43 – 03 – Vẽ Burndown Chart trong Excel với sample data00:10:58 – 04 – Tạo danh sách công việc ở sheet [Tasklist]00:15:55 – 05 – Tạo sheet [Data-for-chart] liên […]

DỰ ÁN LÀ GÌ? – WHAT IS A PROJECT?

Theo Wikipedia, Dự án (Project) là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau được thực hiện trong một khoảng thời gian có hạn, với những nguồn lực đã được giới hạn; nhất là nguồn tài chính có giới hạn để đạt được những mục tiêu cụ thể, rõ ràng, làm thỏa mãn nhu […]

Six Sigma là gì? Những khái niệm cơ bản về Six Signma.

Six Sigma là gì? Six Sigma là một phương pháp quản lý chất lượng và cải tiến quy trình được phát triển nhằm tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu sai sót trong các hoạt động kinh doanh và sản xuất. Mục tiêu chính của Six Sigma là đảm bảo rằng quy trình sản […]

Sử dụng Point Of View (POV) để làm checklist testing cho dự án gấp không có tài liệu | QC/Tester | Case Study

Dear all, Trong quá trình tư vấn học viên qua group hỗ trợ, có bạn đã hỏi mình trường hợp vào dự án mà không có tài liệu gì hết. Sắp đến giai đoạn release và cần phải thực hiện Testing thì phải làm sao? Mình có làm một số video chia sẻ và up […]

Code convention là gì? Các quy tắc chung khi viết code

Chất lượng của code có thể được cân nhắc dựa trên nhiều khía cạnh và tiêu chí khác nhau, không chỉ định dạng mà các lập trình viên còn phải tuân theo những quy ước nhất định tuỳ theo từng ngôn ngữ lập trình và nền tảng nhất định. Trong bài viết này, chúng ta […]

Vòng đời của bug và cách log 1 bug lên redmine

1. Vòng đời của bug Trong quá trình phát triển và quy trình kiểm thử phần mềm, mỗi một bug mà chúng ta tìm thấy đều có 1 vòng đời riêng. Công việc của 1 người tester không chỉ là việc tìm và log các bug mà họ phải quản lý được vòng đời của […]

Unit Testing là gì? (QC/Tester)

Kiểm thử (mức) đơn vị (unit testing) Đây là mức kiểm thử thấp nhất. Ở mức kiểm thử này, các thành phần nhỏ nhất của một hệ thống phần mềm như class, function, hay module sẽ được kiểm thử riêng lẻ. Phần lớn test case (các trường hợp kiểm thử) ở mức này sẽ gọi […]

Công cụ lõi chất lượng (5 core tools)

Trong môi trường cạnh tranh cao của Ô tô/ Sản xuất, các tổ chức bị thách thức với ba mục tiêu đồng thời và không kém phần quan trọng: + Cung cấp sản phẩm chất lượng cao hoặc vượt mong đợi của khách hàng. + Sản lượng ổn định. + Giao hàng đúng hẹn. Để […]