Kiểm thử hộp đen (Black box testing)

Kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black-box testing) là một phương pháp kiểm thử phần mềm, trong đó người kiểm thử không cần biết về cấu trúc bên trong hoặc mã nguồn của ứng dụng. Thay vào đó, họ tập trung vào việc kiểm tra chức năng của hệ thống dựa trên các yêu cầu và đặc tả. Mục tiêu chính của kiểm thử hộp đen là xác định xem hệ thống có đáp ứng đúng các yêu cầu và hoạt động chính xác trong mọi tình huống có thể xảy ra hay không.

Đặc điểm của kiểm thử hộp đen:

 1. Không yêu cầu kiến thức về mã nguồn: Người kiểm thử không cần biết cách thức hoạt động bên trong của hệ thống.
 2. Dựa trên yêu cầu và đặc tả: Kiểm thử được thực hiện dựa trên các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.
 3. Tập trung vào đầu vào và đầu ra: Chú trọng kiểm tra các đầu vào hợp lệ và không hợp lệ để đảm bảo hệ thống xử lý đúng và cung cấp đầu ra mong đợi.

Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen phổ biến:

 1. Kiểm thử phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning): Chia các đầu vào thành các nhóm tương đương và kiểm tra một giá trị đại diện từ mỗi nhóm.
 2. Kiểm thử giá trị biên (Boundary Value Testing): Kiểm tra các giá trị tại ranh giới của các phân vùng, bao gồm cả giá trị ngay sát giới hạn.
 3. Kiểm thử bảng quyết định (Decision Table Testing): Sử dụng bảng quyết định để kiểm tra các tổ hợp khác nhau của các điều kiện và hành động.
 4. Kiểm thử trạng thái (State Transition Testing): Kiểm tra hệ thống dựa trên các trạng thái khác nhau và các sự chuyển đổi giữa các trạng thái đó.
 5. Kiểm thử tình huống sử dụng (Use Case Testing): Dựa vào các tình huống sử dụng thực tế để kiểm tra các chức năng của hệ thống.

Lợi ích của kiểm thử hộp đen:

 • Dễ tiếp cận: Không cần hiểu biết sâu về mã nguồn, dễ dàng cho người mới bắt đầu.
 • Tập trung vào yêu cầu người dùng: Đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng yêu cầu và mong đợi của người dùng.
 • Hiệu quả trong phát hiện lỗi: Có thể phát hiện các lỗi liên quan đến chức năng, giao diện người dùng, và tích hợp hệ thống.

Hạn chế của kiểm thử hộp đen:

 • Không thể bao quát hết mọi tình huống: Do không kiểm tra cấu trúc nội bộ, có thể bỏ sót các lỗi tiềm ẩn bên trong.
 • Phụ thuộc vào đặc tả: Chất lượng kiểm thử phụ thuộc nhiều vào sự chi tiết và chính xác của tài liệu đặc tả.
 • Không tối ưu hóa mã nguồn: Không thể phát hiện các vấn đề liên quan đến tối ưu hóa và chất lượng mã nguồn.

Ví dụ về kiểm thử hộp đen:

 • Kiểm thử một trang đăng nhập: Người kiểm thử nhập các thông tin như tên người dùng và mật khẩu để kiểm tra các trường hợp như đăng nhập thành công, thất bại do tên người dùng hoặc mật khẩu sai, và các trường hợp đầu vào trống hoặc không hợp lệ.
 • Kiểm thử một chức năng tìm kiếm: Kiểm thử các kết quả trả về khi tìm kiếm với các từ khóa khác nhau, bao gồm cả từ khóa hợp lệ và không hợp lệ.

Kiểm thử hộp đen là một phần quan trọng trong quá trình kiểm thử phần mềm, giúp đảm bảo rằng hệ thống hoạt động đúng như mong đợi từ góc độ người dùng và tuân thủ các yêu cầu đã đề ra.