Monthly Archives: Tháng Mười 2023

Hướng dẫn sử dụng Pivot Table trong Google Sheets / Spreadsheet

Pivot Table – Công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ trong Google Sheets Pivot Table là một trong những công cụ phân tích dữ liệu quan trọng và mạnh mẽ nhất trong Google Sheets. Nó cho phép bạn tổng hợp, phân tích và trực quan hóa dữ liệu một cách nhanh chóng. Với Pivot […]

Hướng dẫn vẽ Burndown Chart trong Excel | SmartITSoft

⏲️Chi tiết các phần trong video00:00:00 – 01 – Giới thiệu về Burndown Chart trong excel00:03:27 – 02 – Kiến trúc dữ liệu cho Burndown Chart00:06:43 – 03 – Vẽ Burndown Chart trong Excel với sample data00:10:58 – 04 – Tạo danh sách công việc ở sheet [Tasklist]00:15:55 – 05 – Tạo sheet [Data-for-chart] liên […]