Tag Archives: hieu.tv

Ikigai – Cách tôi đã tìm ra ý nghĩa cuộc sống của mình (hieu.tv)

Hôm nay mình có nghe được một chia sẻ về Ikigai, mình share lại trên blog này để mọi người tham khảo. Link youtube: CUỘC ĐỜI THÀNH CÔNG LÀ CUỘC ĐỜI MÀ MỖI NGÀY ĐỀU THÀNH CÔNG. ĐỀU Ở TRONG TRẠNG THÁI FLOW => THÀNH CÔNG SẼ ĐẾN VỚI CHÚNG TA. ĐAM MÊ = THÍCH […]