Ikigai – Cách tôi đã tìm ra ý nghĩa cuộc sống của mình (hieu.tv)

Hôm nay mình có nghe được một chia sẻ về Ikigai, mình share lại trên blog này để mọi người tham khảo.

Link youtube:

Ikigai – Cách tôi đã tìm ra ý nghĩa cuộc sống của mình

CUỘC ĐỜI THÀNH CÔNG LÀ CUỘC ĐỜI MÀ MỖI NGÀY ĐỀU THÀNH CÔNG. ĐỀU Ở TRONG TRẠNG THÁI FLOW => THÀNH CÔNG SẼ ĐẾN VỚI CHÚNG TA.

ĐAM MÊ = THÍCH LÀM + LÀM GIỎI

SỨ MỆNH = THÍCH LÀM + XÃ HỘI CẦN

NGHỀ NGHIỆP = KIẾM RA TIỀN + XÃ HỘI CẦN

CHUYÊN MÔN = KIẾM RA TIỀN + LÀM GIỎI

Khi có 3 / 4 yếu tố