Giới thiệu về Smart IT Soft

Mình tên là Ân, tác giả của kênh youtube: SmartITSoft

Với mục tiêu chia sẻ kiến thức/kinh nghiệm mình đã đi làm nhiều năm qua trong ngành công nghệ thông tin, đặc biệt trong mảng Outsourcing (gia công phần mềm), mong có thể giúp các bạn phần nào trong quá trình học tập và làm việc.

Thông tin trên linkedin.com/in/annguyenit/

Các khóa học trên Udemy.com

Khóa học về Google Sheet / SpreadSheet trên Udemy

CÁC MẢNG KIẾN THỨC MÌNH CHIA SẺ

Danh mục sản phẩm

Danh sách sản phẩm mới

Danh sách các khóa học mới

Điểm nổi bật của Smart IT Soft

Đánh giá của khách hàng

Khách hàng của chúng tôi