Category Archives: Redmine

Redmine – Setup hệ thống – theme – plugin – download

1 – File cài đặt Bitnami Redmine Link download: https://id.smartitsoft.com/redmine-4-2-1-2-x64 2 – File cài đặt theme Link download: https://id.smartitsoft.com/PurpleMine2_2_15_0 3 – File cài đặt plugins https://id.smartitsoft.com/plugin_redmine_wysiwyg_editorhttps://id.smartitsoft.com/plugin_redmine_peoplehttps://id.smartitsoft.com/plugin_redmine_messengerhttps://id.smartitsoft.com/plugin_redmine_mentionhttps://id.smartitsoft.com/plugin_redmine_meeting_room_calendarhttps://id.smartitsoft.com/plugin_redmine_issue_templatehttps://id.smartitsoft.com/plugin_redmine_issue_badgehttps://id.smartitsoft.com/plugin_redmine_checklisthttps://id.smartitsoft.com/plugin_redmine_bannerhttps://id.smartitsoft.com/plugin_redmine_agilehttps://id.smartitsoft.com/plugin_issue_charthttps://id.smartitsoft.com/plugin_additional Pass giải nén: smartitsoft.com

Redmine | 05 | Hướng dẫn cài đặt plugin vào trong Redmine | GGSheets21

Redmine | 05 | Hướng dẫn cài đặt plugin vào trong Redmine | GGSheets21 Trong quá trình sử dụng Redmine, bạn cần phải cài đặt nhiều plugin khác hổ trợ thì mới có thể sử dụng được. Trong clip này sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm, tải và cài đặt vào hệ thống Redmine […]

Redmine | 04 | Hướng dẫn cài đặt theme vào trong Redmine | GGSheets21

Khi bạn muốn cài đặt theme vào trong hệ thống quản trị Redmine. Có thể tham khảo video hướng dẫn này. Các bước thực hiện bao gồm: Bước 1: Search theme trên mạng miễn phí. Bước 2: tải và giải nén vào trong folder public của Redmine Bước 3: vào trong trang admin và chuyển […]