Redmine | 04 | Hướng dẫn cài đặt theme vào trong Redmine | GGSheets21

Redmine | 04 | Hướng dẫn cài đặt theme vào trong Redmine | GGSheets21

Khi bạn muốn cài đặt theme vào trong hệ thống quản trị Redmine. Có thể tham khảo video hướng dẫn này.

Các bước thực hiện bao gồm:

Bước 1: Search theme trên mạng miễn phí.

Bước 2: tải và giải nén vào trong folder public của Redmine

Bước 3: vào trong trang admin và chuyển đổi theme.

Bạn có thể tham khảo:

https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/theme_list

https://github.com/mrliptontea/PurpleMine2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *