Monthly Archives: Tháng Ba 2022

Redmine – Setup hệ thống – theme – plugin – download

1 – File cài đặt Bitnami Redmine Link download: https://id.smartitsoft.com/redmine-4-2-1-2-x64 2 – File cài đặt theme Link download: https://id.smartitsoft.com/PurpleMine2_2_15_0 3 – File cài đặt plugins https://id.smartitsoft.com/plugin_redmine_wysiwyg_editorhttps://id.smartitsoft.com/plugin_redmine_peoplehttps://id.smartitsoft.com/plugin_redmine_messengerhttps://id.smartitsoft.com/plugin_redmine_mentionhttps://id.smartitsoft.com/plugin_redmine_meeting_room_calendarhttps://id.smartitsoft.com/plugin_redmine_issue_templatehttps://id.smartitsoft.com/plugin_redmine_issue_badgehttps://id.smartitsoft.com/plugin_redmine_checklisthttps://id.smartitsoft.com/plugin_redmine_bannerhttps://id.smartitsoft.com/plugin_redmine_agilehttps://id.smartitsoft.com/plugin_issue_charthttps://id.smartitsoft.com/plugin_additional Pass giải nén: smartitsoft.com

Redmine | 05 | Hướng dẫn cài đặt plugin vào trong Redmine | GGSheets21

Redmine | 05 | Hướng dẫn cài đặt plugin vào trong Redmine | GGSheets21 Trong quá trình sử dụng Redmine, bạn cần phải cài đặt nhiều plugin khác hổ trợ thì mới có thể sử dụng được. Trong clip này sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm, tải và cài đặt vào hệ thống Redmine […]