Monthly Archives: Tháng Chín 2022

7 Nguyên tắc Kiểm thử Phần mềm (TESTING.VN)

Source: https://www.testing.vn/7-nguyen-tac-kiem-thu-phan-mem/ Nguồn gốc của những Nguyên tắc Kiểm thử Phần mềm này Những nguyên tắc kiểm thử này đã được đề xuất hơn 50 năm qua và nó cung cấp cho chúng ta những hướng dẫn chung về kiểm thử trong mọi lĩnh vực, bao gồm kiểm thử phần mềm. Nó giúp chúng ta […]

How to Use Date Criteria in Query Function in Google Sheets [Date in Where Clause]

Source: https://infoinspired.com/google-docs/spreadsheet/how-to-use-date-criteria-in-query-function-in-google-sheets Using date as criteria are the complicated part of any criteria formation in Google Sheet functions. Most of the case you can not use the date as it’s. It should be converted to text using different approaches and the usage may vary function to function. I will explain to you how to use date […]

BẢN TUYÊN NGÔN AGILE – LỊCH SỬ HÌNH THÀNH AGILE (ATOHA)

Source: https://www.atoha.com/blogs/kien-thuc/ban-tuyen-ngon-agile-va-lich-su-hinh-thanh-agile Trong những năm 1990, khi công nghệ thông tin bùng nổ, cũng là lúc ngành công nghệ phần mềm có những bước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, các nhóm phát triển phần mềm thời bấy giờ đã dần trở nên mệt mỏi, và dường như bị mắc kẹt với cách xây dựng […]

12 NGUYÊN TẮC CỦA AGILE (ATOHA)

Source: https://www.atoha.com/blogs/kien-thuc/12-nguyen-tac-cua-agile Nguyên tắc 1: Ưu tiên cao nhất là làm hài lòng khách hàng thông qua việc bàn giao phần mềm/sản phẩm có giá trị trong thời gian sớm và liên tục. Nguyên tắc này bao gồm ba điểm chính. Đầu tiên là làm hài lòng khách hàng. Nếu chỉ tập trung vào việc […]