Tag Archives: Kiểm thử

Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (White-box testing)

Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (White-box testing) là một phương pháp kiểm thử phần mềm, trong đó người kiểm thử có kiến thức về cấu trúc nội bộ, mã nguồn và logic của chương trình cần kiểm thử. Khác với kiểm thử hộp đen, nơi mà người kiểm thử chỉ tập trung vào đầu […]