Monthly Archives: Tháng Mười Một 2021

Quy tắc đánh số phiên bản cho phần mềm

Giới thiệu Semantic Versioning là một tập hợp các quy tắc để đánh số cho phiên bản phần mềm, nhằm tránh xảy ra hiện tượng xung đột phiên bản phần mềm. Khi hệ thống ngày càng lớn dần lên, các package, module, dependency được sử dụng ngày càng nhiều. Việc đánh số phiên bản không […]