Tag Archives: Testing

Kiểm thử hiệu năng (Performance testing)

Kiểm thử hiệu năng (Performance testing) là một phương pháp kiểm thử phần mềm nhằm đánh giá tốc độ, khả năng phản hồi, độ ổn định và khả năng chịu tải của một ứng dụng hoặc hệ thống dưới các điều kiện khác nhau. Mục tiêu của kiểm thử hiệu năng là xác định và […]

Kiểm thử hộp đen (Black box testing)

Kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black-box testing) là một phương pháp kiểm thử phần mềm, trong đó người kiểm thử không cần biết về cấu trúc bên trong hoặc mã nguồn của ứng dụng. Thay vào đó, họ tập trung vào việc kiểm tra chức năng của hệ thống dựa trên các yêu cầu […]

Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (White-box testing)

Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (White-box testing) là một phương pháp kiểm thử phần mềm, trong đó người kiểm thử có kiến thức về cấu trúc nội bộ, mã nguồn và logic của chương trình cần kiểm thử. Khác với kiểm thử hộp đen, nơi mà người kiểm thử chỉ tập trung vào đầu […]