Monthly Archives: Tháng Sáu 2023

Vòng đời của bug và cách log 1 bug lên redmine

1. Vòng đời của bug Trong quá trình phát triển và quy trình kiểm thử phần mềm, mỗi một bug mà chúng ta tìm thấy đều có 1 vòng đời riêng. Công việc của 1 người tester không chỉ là việc tìm và log các bug mà họ phải quản lý được vòng đời của […]

Unit Testing là gì? (QC/Tester)

Kiểm thử (mức) đơn vị (unit testing) Đây là mức kiểm thử thấp nhất. Ở mức kiểm thử này, các thành phần nhỏ nhất của một hệ thống phần mềm như class, function, hay module sẽ được kiểm thử riêng lẻ. Phần lớn test case (các trường hợp kiểm thử) ở mức này sẽ gọi […]