Tag Archives: Estimation

Phương pháp ước lượng Padding (thêm vào bộ đệm của ước lượng)

Phương pháp “Padding the estimates” (ước lượng đệm) trong quản lý dự án liên quan đến việc thêm một khoảng thời gian hoặc chi phí bổ sung vào ước lượng ban đầu để tạo ra một vùng an toàn nhằm đối phó với các rủi ro hoặc các yếu tố không chắc chắn. Mặc dù […]

Phương pháp ước lượng Pocker (thẻ bài)

Định nghĩa Phương pháp thẻ bài Poker là một kỹ thuật phổ biến trong Agile và Scrum để ước tính công việc hoặc khối lượng công việc trong quá trình phát triển phần mềm hoặc dự án công nghệ. Phương pháp này giúp tạo ra sự thống nhất trong việc ước tính giữa các thành […]

Phương pháp ước lượng dự án PERT

Phương pháp ước lượng PERT (Program Evaluation Review Technique) là một kỹ thuật quản lý dự án được sử dụng để ước lượng thời gian cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ trong một dự án. PERT giúp xác định và phân tích các nhiệm vụ cần thực hiện để hoàn thành dự án, […]

Phương pháp ước lượng dự án – Parametric Estimating / (Ước tính tham số)

Parametric Estimating (Ước tính Tham số): Sau đây là trình bày dạng bảng, hy vọng bạn có thể dễ hiểu hơn Mục Chi tiết Định nghĩa về Parametric Estimating Phương pháp ước lượng dựa trên mối quan hệ toán học giữa các biến số của dự án. Các tham số này được xác định từ […]

Phương pháp ước lượng dự án – Analogous Estimate / (Tương tự)

Mục Chi tiết Định nghĩa về Analogous Estimate Phương pháp ước lượng sử dụng các dự án tương tự trong quá khứ để ước lượng cho dự án hiện tại. Đây là một phương pháp ước lượng cấp cao, dựa trên kinh nghiệm và dữ liệu lịch sử. Đặc điểm của Analogous Estimate – Dựa […]

Phương pháp ước lượng dự án – Bottom-up estimating

Mục Chi tiết Giới thiệu về Bottom-up Estimating Phương pháp ước lượng chi tiết từng công việc nhỏ nhất của dự án và tổng hợp lại để có ước lượng tổng thể. Các bước thực hiện 1. Xác định các công việc cụ thể Chia dự án thành các công việc nhỏ nhất có thể […]