Phương pháp ước lượng dự án – Analogous Estimate / (Tương tự)

MụcChi tiết
Định nghĩa về Analogous EstimatePhương pháp ước lượng sử dụng các dự án tương tự trong quá khứ để ước lượng cho dự án hiện tại. Đây là một phương pháp ước lượng cấp cao, dựa trên kinh nghiệm và dữ liệu lịch sử.
Đặc điểm của Analogous Estimate– Dựa trên dữ liệu lịch sử
– Tính chất tổng quát, không chi tiết
– Phụ thuộc vào sự tương đồng giữa các dự án
Ưu điểm– Nhanh chóng và ít tốn thời gian
– Dễ thực hiện
– Có thể áp dụng ở giai đoạn sớm của dự án
Nhược điểm– Độ chính xác không cao
– Phụ thuộc vào sự tương tự giữa các dự án
– Dễ bị ảnh hưởng bởi sai lệch dữ liệu lịch sử
Ví dụ cụ thể về Analogous Estimate
Dự án hiện tạiPhát triển một ứng dụng di động mới
Dự án tương tự trong quá khứ
– Dự án 1: Phát triển ứng dụng di động A
– Thời gian hoàn thành6 tháng
– Chi phí$100,000
– Dự án 2: Phát triển ứng dụng di động B
– Thời gian hoàn thành5 tháng
– Chi phí$90,000
Ước lượng dự án hiện tại
– Dựa trên dự án A và B
– Thời gian ước lượng5.5 tháng (trung bình của 6 tháng và 5 tháng)
– Chi phí ước lượng$95,000 (trung bình của $100,000 và $90,000)
Kiểm tra và điều chỉnh
– So sánh và hiệu chỉnh với các yếu tố khác biệt nếu có