Tag Archives: Padding the estimates

Phương pháp ước lượng Padding (thêm vào bộ đệm của ước lượng)

Phương pháp “Padding the estimates” (ước lượng đệm) trong quản lý dự án liên quan đến việc thêm một khoảng thời gian hoặc chi phí bổ sung vào ước lượng ban đầu để tạo ra một vùng an toàn nhằm đối phó với các rủi ro hoặc các yếu tố không chắc chắn. Mặc dù […]