Tag Archives: Quản lý dự án

Hướng dẫn vẽ Burndown Chart trong Excel | SmartITSoft

⏲️Chi tiết các phần trong video00:00:00 – 01 – Giới thiệu về Burndown Chart trong excel00:03:27 – 02 – Kiến trúc dữ liệu cho Burndown Chart00:06:43 – 03 – Vẽ Burndown Chart trong Excel với sample data00:10:58 – 04 – Tạo danh sách công việc ở sheet [Tasklist]00:15:55 – 05 – Tạo sheet [Data-for-chart] liên […]