Redmine | 01b | Hướng dẫn cài đặt Redmine của Bitnami | GGSheets21

Redmine | 01b | Hướng dẫn cài đặt Redmine của Bitnami | GGSheets21

Redmine là gì? Redmine là một hệ thống quản lý miễn phí mạnh mẽ cho quá trình quản lý dự án. Trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết cài đặt hệ thống Redmine cơ bản lên server.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *