Six Sigma là gì? Những khái niệm cơ bản về Six Signma.

Six Sigma là gì?

Six Sigma là một phương pháp quản lý chất lượng và cải tiến quy trình được phát triển nhằm tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu sai sót trong các hoạt động kinh doanh và sản xuất. Mục tiêu chính của Six Sigma là đảm bảo rằng quy trình sản xuất hoặc dịch vụ đáp ứng chính xác yêu cầu của khách hàng và đạt được mức độ sai sót thấp nhất có thể.

Nguyên lý cơ bản của Six Sigma là sử dụng dữ liệu và thông tin để đo lường và phân tích hiệu suất của các quy trình, từ đó tìm ra các nguyên nhân gây ra sai sót hoặc biến động. Phương pháp này dựa vào mô hình DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) để tiếp cận vấn đề và thực hiện các bước cải tiến.

Các lớp và cấp độ Six Sigma thường được đo bằng chỉ số DPMO (Defects Per Million Opportunities), cho biết số lượng sai sót trung bình trong một triệu cơ hội. Các cấp độ Six Sigma bao gồm:

 1. Six Sigma: Đạt 3.4 sai sót trên mỗi triệu cơ hội.
 2. Five Sigma: Đạt 233 sai sót trên mỗi triệu cơ hội.
 3. Four Sigma: Đạt 6,210 sai sót trên mỗi triệu cơ hội.
 4. Three Sigma: Đạt 66,807 sai sót trên mỗi triệu cơ hội.

Sự phát triển và triển khai Six Sigma đòi hỏi sự cam kết từ các cấp quản lý và nhân viên, cùng với việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật thống kê để hiểu và cải thiện các quy trình. Nó đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, dịch vụ, tài chính, y tế, và nhiều ngành công nghiệp khác.

Một ví dụ cụ thể về cách Six Sigma có thể được áp dụng:

Ví dụ về Six Sigma trong sản xuất: Giả sử một nhà máy sản xuất ô tô đang gặp vấn đề về chất lượng sản phẩm, gây ra sự cố về độ bền của các bộ phận trong quá trình sử dụng. Số lượng xe ô tô có vấn đề này đang là 8% tổng sản lượng hàng tháng.

Bước 1: Define (Xác định)

 • Định rõ vấn đề: Tỷ lệ 8% xe ô tô có vấn đề liên quan đến độ bền.
 • Xác định mục tiêu: Mục tiêu là giảm tỷ lệ này xuống dưới mức 3.4% để đạt tiêu chuẩn Six Sigma.

Bước 2: Measure (Đo lường)

 • Tiến hành đo lường chính xác tỷ lệ xe ô tô có vấn đề độ bền trong một khoảng thời gian cụ thể.

Bước 3: Analyze (Phân tích)

 • Xác định nguyên nhân gây ra vấn đề, có thể là quá trình sản xuất, chất liệu, lỗi thiết kế, hay các yếu tố khác.

Bước 4: Improve (Cải tiến)

 • Dựa vào phân tích, thực hiện các biện pháp cải tiến như điều chỉnh quy trình sản xuất, thay đổi chất liệu, điều chỉnh thiết kế, hoặc cải thiện các yếu tố ảnh hưởng.

Bước 5: Control (Kiểm soát)

 • Thiết lập các hệ thống kiểm soát để đảm bảo rằng vấn đề đã được giải quyết và tỷ lệ xe ô tô có vấn đề không vượt quá mức cho phép.

Công thức sai số trên (DPMO – Defects Per Million Opportunities) được tính toán dựa trên dữ liệu về số lượng sai sót và số lượng cơ hội gây ra sai sót trong quy trình cụ thể. Công thức chung để tính DPMO là:

Trong ví dụ sản xuất ô tô, “Total Defects” là tổng số lượng xe ô tô có vấn đề độ bền, và “Total Opportunities” là tổng số lượng cơ hội gây ra vấn đề (ví dụ: số lượng bộ phận trong mỗi xe có thể gây ra vấn đề).

Một ví dụ về cách tính DPMO (Defects Per Million Opportunities) trong một tình huống cụ thể:

Ví dụ về tính DPMO trong sản xuất bánh mì: Giả sử bạn đang quản lý một nhà máy sản xuất bánh mì. Mỗi chiếc bánh mì đi qua nhiều bước quy trình sản xuất và có nhiều cơ hội để xảy ra sai sót. Dưới đây là các bước quy trình sản xuất bánh mì và số lượng cơ hội gây ra sai sót tại mỗi bước:

 1. Đo lường thành phần nguyên liệu: 1 cơ hội (sai sót có thể xảy ra trong việc đo lường nguyên liệu).
 2. Trộn nguyên liệu: 1 cơ hội (sai sót có thể xảy ra trong quá trình trộn).
 3. Đánh hình và nấu bánh: 1 cơ hội (sai sót có thể xảy ra khi đánh hình hoặc nấu bánh).
 4. Đóng gói: 1 cơ hội (sai sót có thể xảy ra trong quá trình đóng gói).

Giả sử trong quá trình sản xuất 1000 chiếc bánh mì, có tổng cộng 20 chiếc bánh mì bị lỗi.

Calculate DPMO (Tính toán DPMO)

 • Tổng số lỗi (Total Defects) là 20 chiếc bánh mì.
 • Tổng số cơ hội gây ra lỗi (Total Opportunities) là 1000 x 4 (số bước quy trình) = 4000.

Áp dụng vào công thức DPMO:

Trong trường hợp này, DPMO là 5000, có nghĩa là có khoảng 5000 lỗi trên mỗi triệu cơ hội sản xuất bánh mì.

Thông qua việc tính toán DPMO, bạn có thể đánh giá chất lượng của quy trình sản xuất và thực hiện các biện pháp cải tiến để giảm thiểu số lỗi và nâng cao chất lượng sản phẩm.