Sử dụng Point Of View (POV) để làm checklist testing cho dự án gấp không có tài liệu | QC/Tester | Case Study

Dear all,

Trong quá trình tư vấn học viên qua group hỗ trợ, có bạn đã hỏi mình trường hợp vào dự án mà không có tài liệu gì hết. Sắp đến giai đoạn release và cần phải thực hiện Testing thì phải làm sao?

Mình có làm một số video chia sẻ và up lên kênh Youtube về case study này. Các bạn có thể tham khảo nhen:

Link tài liệu: https://url.smartitsoft.com/qc01-case-study-pov-doc
Link Spreadsheet: https://url.smartitsoft.com/qc01-case-study-pov-sheets

Bài 1 | Áp dụng POV vào trong dự án gấp, dự án không có tài liệu | QC | Case Study | SmartITSoft
Bài 2 | Áp dụng POV vào trong dự án gấp, dự án không có tài liệu | QC | Case Study | SmartITSoft
Bài 3 | Áp dụng POV vào trong dự án gấp, dự án không có tài liệu | QC | Case Study | SmartITSoft
Bài 4 | Áp dụng POV vào trong dự án gấp, dự án không có tài liệu | QC | Case Study | SmartITSoft

Nếu bạn có cách nào hay hơn hãy chia sẻ cho tôi biết nhé.

Combo khóa học của Giảng Viên:
https://online.smartitsoft.com/