KHÓA HỌC QUALITY CONTROL (QC) / TESTER CƠ BẢN ĐẾN CHUYÊN NGHIỆP TRONG DỰ ÁN PHẦN MỀM | QC01

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Giới thiệu về khóa học

Từng bước trở thành Quality Control (QC) / Tester cơ bản đến chuyên nghiệp trong dự án phần mềm

1/ Cấu trúc bài giảng đơn giản
2/ Chi tiết và định nghĩa sát với thực tế, sẽ giúp cho học viên có thể hiểu được Quality Control là gì?
3/ Có thể thực hiện các công việc cơ bản của một Quality Control (QC) / Tester trong dự án.
4/ Nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu để hiểu về Quality Control (QC) thì đây là khóa học dành cho bạn.

Bạn Sẽ Học Được Những Gì?

 • 1 - Phân biệt các vị trí Quality Assurance và Quality Control trong dự án phần mềm.
 • 2 - Biết cách tạo Unit Test Case, thực thi Unit Test Case.
 • 3 - Biết cách tạo Integration Test Case, thực thi Integration Test Case.
 • 4 - Biết cách đo năng suất tạo Test Case, thực thi Test Case.
 • 5 - Biết cách log bug chuẩn lên hệ thống quản lý.
 • 6 - Biết được cách báo cáo mỗi ngày và đánh giá chất lượng của sản phẩm.
 • 7 - Biết phân tích bug và rút ra bài học, cũng như cách thức thay đổi chất lượng của dự án

Nội dung khóa học

Chương 1: Giới thiệu về khoá học

 • Bài 1: Đối tượng và mục tiêu của khoá học
  00:00
 • Bài 2: Hướng dẫn học tập với giảng viên của chương trình
  00:00
 • Bài 3: Hướng dẫn tham gia cộng đồng của Qualiy Assurance / Quality Control của tác giả
  00:00
 • Bài 4: Phân biệt QA và QC
  00:00
 • Bài 5: Các loại testing trong phần mềm
  00:00
 • Bài 6: Giới thiệu về chức năng cơ bản của trong khóa học
  00:00

Chương 2: Kỹ năng Unit Testing

Chương 3: Kỹ năng Integration Testing

Chương 4: Hướng dẫn log/monitoring bug trên hệ thống quản lý dự án

Chương 5: Kỹ thuật tổng kết số liệu và báo cáo trong quá trình thực hiện testing

Chương 6: Hướng dẫn phân tích bug, phân tích chất lượng và hành động cải thiện chất lượng

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá