TỪNG BƯỚC TRỞ THÀNH PROJECT MANAGER (PM) TRONG CÔNG TY PHẦN MỀM OUTSOURCING | PM01

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bạn Sẽ Học Được Những Gì?

 • 1 - Hiểu được các công việc mà Project Manager phải làm trong một dự án phần mềm.
 • 2 - Bảo mật thông tin trong dự án phần mềm.
 • 3 - Project Plan là gì? Cách làm Project Plan.
 • 4 - Biết cách sử dụng các công cụ thống kê như Line Of Code (LOC), Test Case, và các công cụ thể hiện báo cáo thống kê như Excel, Spreadsheet (Google Sheet)
 • 5 - Biết cách làm Planining trong dự án.
 • 6 - Biết cách thực hiện Monitoring trong dự án.
 • 7 - Biết cách giải quyết issues và risk trong dự án.
 • 6 - Biết các số liệu NORM trong dự án và cách làm đánh giá về chất lượng trong dự án.
 • 7 - Cách thức đó các chỉ số liêu quan: Chi phí (Cost), Tiến độ (Progress), Chất lượng (Quality) của một dự án phần mềm outsourcing.
 • 8 - Cách thức sử dụng hệ thống Redmine để tracking dự án.
 • 9 - Biết cách sử dụng công cụ tích hợp Spreadsheet (Google sheet) với hệ thống Redmine để quản lý dự án.

Nội dung khóa học

Chương 1 – Giới thiệu về khoá học

 • Bài 1 – Đối tượng và mục tiêu của khoá học
  00:00
 • Bài 2 – Hướng dẫn học tập với giảng viên của chương trình
  00:00
 • Bài 3 – Hướng dẫn tham gia cộng đồng của Project Manager của tác giả
  00:00
 • Bài 4 – Phân biệt quản lý và quản trị dự án
  00:00
 • Bài 5 – Các kỹ năng cần có trong vị trí Project Manager (PM)
  00:00
 • Bài 6 – Các thuật ngữ trong ngành Project Manager (PM)
  00:00
 • Bài 7 – Giới thiệu bài tập mà khóa học sẽ dùng để demo trong suốt quá trình học
  00:00

Chương 2 – Hướng dẫn các kỹ năng cần có trong vị trí Project Manager (PM)

Chương 3 – Hướng dẫn tạo Project Plan trong dự án

Chương 4 – Tạo [Detail Schedule] / [Lịch trình chi tiết] cho dự án và đưa lên hệ thống quản lý Redmine

Chương 5 – Hướng dẫn thống kê số liệu bằng công cụ

Chương 6 – Hướng dẫn làm báo cáo dự án cho khách hàng

Chương 7 – Đánh giá chất lượng của dự án thông qua các Quality Metrics (chỉ số về chất lượng)

Chương 8 – Đánh giá tổng kết sau khóa học

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá